Organisatiegeld

Elk plaatselijk belang en wijkorganisatie (PBW) ontvangt jaarlijks organisatiegeld met de bedoeling hiermee de organisatie- en administratiekosten te kunnen dekken. Aangezien hiermee de drempelkosten worden gefinancierd, is het bedrag voor elke vereniging gelijk, ongeacht omvang. (2020: € 1.268,00)

Het bedrag is in principe vrij besteedbaar. De portefeuillehouder heeft de PBW's gevraagd in hun jaarverslag aan te geven waarvoor deze middelen zijn aangewend. Het organisatiegeld wordt jaarlijks in het eerste kwartaal automatisch door de gemeente overgemaakt op de rekening van het plaatselijk belang of wijkorganisatie.