Bouw

Op 5 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema Bouw. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

De uitkomsten worden nog verwerkt. Hieronder alvast een aantal rode draden:  

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt breed gevoeld
  • Jongeren bereiken: de bouw moet weer een interessante keuze worden
  • Er is meer: ook kijken naar huisvesting en bereikbaarheid voor werknemers
  • Doelgroep verbreden: denk aan ‘zij-instromers’
  • Aantrekkelijk maken: een boost geven aan het imago van de bouw
  • Een opleiding die aansluit: meer praktijkgerichte scholing op het voortgezet onderwijs
  • Zelf ondervinden: proefdraaien in een lab-omgeving
  • Verschillen overbruggen: aandacht voor loonkloof bij omscholing

Denkt u, daar wil ik over meepraten? Of, heeft u suggesties voor oplossingen? Neem dan contact op met Nickie de Vries, telefonisch via 14 0521 of door een e-mail te sturen naar nickie.de.vries@steenwijkerland.nl