Horeca en vrije tijd

Op 4 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema Horeca en vrije tijd. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

De uitkomsten worden nog verwerkt. Hieronder alvast een aantal rode draden:  

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt breed gevoeld
  • Samenwerking is nodig: méér als collectief optreden bij o.a. het werven van personeel
  • Investeren in opleiding: scholing in het gebied organiseren (samen met het onderwijs)
  • Doelgroep verbreden: aandacht voor het klaarstomen van ‘zij-instromers’
  • Aantrekkelijk maken: een boost geven aan het imago van de horeca
  • Verder kijken: oplossingen zoeken die effect hebben voor de langere termijn

Denkt u, daar wil ik over meepraten? Of, heeft u suggesties voor oplossingen? Neem dan contact op met Nickie de Vries, telefonisch via 14 0521 of door een e-mail te sturen naar nickie.de.vries@steenwijkerland.nl