(Maak)industrie

Op 11 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema (Maak)industrie. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

De uitkomsten worden nog verwerkt. Hieronder alvast een aantal rode draden:  

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt – zeker voor de langere termijn – gevoeld
  • Profileren: meer laten zien wat de Kop van Overijssel te bieden heeft
  • Samenwerking is nodig: een platform opzetten tussen onderwijs en industrie
  • Jongeren bereiken: de techniek moet weer een interessante keuze worden
  • Kennis en medewerkers delen: tussen bedrijven onderling
  • Concreet worden: snelle actie is nodig

Denkt u, daar wil ik over meepraten? Of, heeft u suggesties voor oplossingen? Neem dan contact op met Nickie de Vries, telefonisch via 14 0521 of door een e-mail te sturen naar nickie.de.vries@steenwijkerland.nl