Nieuws

  • Steenwijkerland kiest met Actieplan Werk voor regionale aanpak

    24 juli 2019

    Hoe komen we tot vernieuwende initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt? Over die vraag hebben ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling en de gemeente zich de afgelopen maanden gebogen. Het resultaat van die brede samenwerking is het Steenwijkerlands Actieplan Werk, waarin visie en concrete projecten zijn verwoord. Wethouder Bram Harmsma: ‘De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan, werd door alle partijen gevoeld. Er ligt dan ook een actieplan dat breed gedragen wordt. De set aan maatregelen die we daarin benoemen, werkt wat ons betreft. Ook omdat we samenwerking zoeken binnen de regio. De volgende stap is dat we vier projecten gaan uitwerken tot aanvragen voor cofinanciering vanuit het regionaal ontwikkelfonds. Een fonds vanuit de Human Capital Agenda van Regio Zwolle.’

  • Steenwijkerland met ‘Actieplan Werk’ voorloper binnen regio Zwolle

    08 april 2019

    Als eerste gemeente in de regio Zwolle wil Steenwijkerland met een ‘Actieplan Werk’ een beroep doen op het regionaal ontwikkelfonds dat in het leven wordt geroepen. Het fonds is onderdeel van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle en bedoeld om initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt financieel te ondersteunen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Veel bedrijven geven aan het personeelsvraagstuk niet goed te kunnen invullen. Daar willen we, met inzet van de Regiodeal, wat aan doen. Sterker, het is een van de speerpunten in ons collegeprogramma. Om tot een concreet en gedragen actieplan te komen gaan we binnenkort met alle betrokken partijen om tafel.’