Links voor ondernemers

Deze pagina biedt handige externe links voor ondernemers. Het gaat om organisaties waar u als ondernemer wat aan heeft, zoals overheden en brancheorganisaties.

In de gemeente zijn ook diverse ondernemersverenigingen actief, u vindt ze op de pagina Ondernemersverenigingen.

Belastingdienst

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied.

Kennispoort regio Zwolle

De regio Zwolle is een economische toplocatie waar het bruist van nieuwe ideeën. Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van deze ideeën en helpt bij het op de markt brengen van innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan het maatschappelijk en economisch versterken van de regio Zwolle.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland is een brancheorganisatie voor horeca-ondernemers. De leden zijn lid van één van de lokale KHN-afdelingen. De afdelingsbestuurders komen, ondersteund door regiomanagers, op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Steenwijkerland heeft een eigen afdeling.

LTO Noord

LTO Noord is de organisatie van en voor agrarische ondernemers die zowel voedsel en sierteeltproducten als andere producten en diensten leveren, zoals natuurbeheer, waterbeheer, recreatie, energie en zorg.

MKB Nederland, regio Midden

MKB-Nederland Midden is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ons doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. Dit doen we namens onze leden.

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van oud-ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Als netwerk staan zij – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de ondernemers.

Ondernemersplein

Wat moet u allemaal doen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Welke wetten wijzigen er binnenkort? Op ondernemersplein.kvk.nl krijgt u van de overheid antwoord op al uw ondernemersvragen.

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.

Provincie Overijssel

Website van de provincie Overijssel.

Qredits

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit doen we door het aanbieden van ondernemerstools, coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000. Ons doel is om dromen van ondernemers mogelijk te maken.

Raad Nederlandse Detailhandel

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is dé koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland.

HISWA-RECRON

HISWA-RECRON is de Nederlandse ondernemersvereniging van watersportbedrijven en recreatiebedrijven. Als ondernemersorganisatie behartigen zij de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten, verdeeld over vier provincies. Niet alleen de bestuurders werken samen, ondernemersinitiateven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle niveau. Kom meer te weten over Regio Zwolle.

Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Dit doen ze in opdracht van overheden en/of private partijen. Ze vervullen een brugfunctie tussen beleid en praktijk.

UWV

Voor informatie over onder andere het zoeken van personeel in Europa, loonkostensubsidies, zwangerschapsuitkering en het starten van een bedrijf vanuit een uitkering kunt u terecht bij het UWV.

VNO NCW Midden

VNO-NCW Midden staat voor de belangen van werkgevers in Midden- en Oost-Nederland, door hun stem te laten klinken bij het tot stand komen van allerhande overheidsbeleid en door het faciliteren van een hoogwaardig zakelijk en bestuurlijk netwerk. VNO-NCW Midden maakt zich hard voor zaken die ondernemers echt belangrijk vinden, door te lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor het beheer en onderhoud van het water.