Subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Op deze pagina ziet u waar u terecht kunt voor meer informatie.

Gemeentelijke subsidies

Asbest eraf, zon erop

Bent u eigenaar of pachter van een gebouw met een asbesthoudend dak? En heeft u een BV, NV, coöperatie, stichting, maatschap, eenmanszaak, VOF, CV, maatschappij of kerkgenootschap? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het vervangen van het asbest door zonnepanelen.
 

Regio Zwolle

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Bent u mkb’er, werkgever of zzp’er? Is uw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wilt u extra investeren in de skills en knowhow van uw (toekomstige) werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit fonds. Samen met andere werkgevers en partners of individueel. Benieuwd naar wat Upgrade Jezelf voor uw organisatie kan betekenen? En welke succesverhalen er zijn? Kijk dan op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

 

Provinciale subsidies

Provincie Overijssel kent verschillende subsidiemogelijkheden, zoals:

Energiefonds Overijssel

Wilt u met uw onderneming duurzame energie opwekken en/of energie besparen, maar krijgt u de financiering niet rond? Het Energiefonds Overijssel kan u financieel ondersteunen. Op de website van Energiefonds Overijssel kunt u meer informatie vinden over de voorwaarden van de lening.

Op www.overijssel.nl/loket/subsidies kunt u alle subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel bekijken.


Landelijke subsidies

SLIM-subsidie

Vanaf 2 maart 2020 kun je een beroep doen op de SLIM-subsidie, voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers. Je kunt met de SLIM-subsidie ook een bedrijfsschool oprichten.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland. Kijk voor informatie over stimuleringsregelingen (subsidie en financieringsmogelijkheden) voor energiebesparende maatregelen of opwekking van duurzame energie door ondernemers op www.rvo.nl/subsidies-regelingen

De energiebesparingsverplichting

Middelgrote en grote energiegebruikers zijn volgens de wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen te nemen. Wilt u weten of dat ook voor uw bedrijf geldt en wat dat betekent? Kijk dan op www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/energiebesparing-wet/activiteitenbesluit/
 

Business Club Steenwijkerland

Ook kijkt de gemeente samen met de Business Club Steenwijkerland naar mogelijkheden voor verduurzaming. Kijk voor informatie op de website van Business Club Steenwijkerland.