Subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Op deze pagina ziet u waar u terecht kunt voor meer informatie.

Gemeentelijke subsidies

Asbest eraf, zon erop

Bent u eigenaar of pachter van een gebouw met een asbesthoudend dak? En heeft u een BV, NV, coöperatie, stichting, maatschap, eenmanszaak, VOF, CV, maatschappij of kerkgenootschap? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het vervangen van het asbest door zonnepanelen.
 

Provinciale subsidies

Provincie Overijssel kent verschillende subsidiemogelijkheden, zoals:

Nieuwe Energie Overijssel

Is uw bedrijf gevestigd in Overijssel en heeft u plannen om energie op te wekken uit biomassa, aardwarmte, zon of wind? Dan kunt u bij de provincie Overijssel een voordelige lening afsluiten. Meer informatie, ook over de voorwaarden, leest u op de website van provincie Overijssel.

Energiefonds Overijssel

Wilt u met uw onderneming duurzame energie opwekken en/of energie besparen, maar krijgt u de financiering niet rond? Het Energiefonds Overijssel kan u financieel ondersteunen. Op de website van Energiefonds Overijssel kunt u meer informatie vinden over de voorwaarden van de lening.

Versterk uw ondernemerschap

Het programma ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ helpt u bij de start van uw onderneming, het versterken van de organisatiekracht, het vinden en bieden van financieringsmogelijkheden en organisatorische innovatie. Vooral familiebedrijven, ZZP-ers, sociale ondernemingen en snel groeiende bedrijven krijgen specifieke ondersteuning. Ons doel is: samenwerken aan sterk ondernemerschap, de concurrentiekracht vergroten en werkgelegenheid creëren.

Leren van elkaar kringen

Met het concept ‘Leren van elkaar kringen'’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerskwaliteiten versterken. Denk aan het uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. De subsidie is beschikbaar voor snelle groeiers, sociale innoveerders of opvolgers en overdragers van familiebedrijven.

Op www.overijssel.nl/loket/subsidies kunt u alle subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel bekijken.


Landelijke subsidies

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland. Kijk voor informatie over stimuleringsregelingen (subsidie en financieringsmogelijkheden) voor energiebesparende maatregelen of opwekking van duurzame energie door ondernemers op www.rvo.nl/subsidies-regelingen

De energiebesparingsverplichting

Middelgrote en grote energiegebruikers zijn volgens de wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen te nemen. Wilt u weten of dat ook voor uw bedrijf geldt en wat dat betekent? Kijk dan op www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/energiebesparing-wet/activiteitenbesluit/
 

Business Club Steenwijkerland

Ook kijkt de gemeente samen met de Business Club Steenwijkerland naar mogelijkheden voor verduurzaming. Kijk voor informatie op de website van Business Club Steenwijkerland.