Terrasvergunning

Wilt u bij uw horeca- of winkelbedrijf een terras exploiteren? Dan heeft u geen terrasvergunning nodig, mits u voldoet aan de opgestelde Nadere regels voor het hebben van terrassen.

Om een terras te mogen exploiteren moet u voldoen aan de Nadere regels voor het hebben van terrassen. Wanneer geconstateerd wordt dat u daar niet aan voldoet, zult u het terras moeten verwijderen of aanpassen, zodat u wel voldoet.

Drank- en Horecawet

Als u voor uw horecabedrijf een Drank- en Horecawetvergunning heeft, moet het terras op deze vergunning staan. Is dat niet het geval dan mag u geen alcoholhoudende drank verstrekken op het terras.

U heeft geen vergunning nodig voor een terras als u voldoet aan de Nadere regels voor het hebben van terrassen.

Toezicht en handhaving

Ongewenste situaties kunt u aan de gemeente kenbaar maken. Ter plaatse gaan toezichthouders en handhavers beoordelen of er voorwaarden/nadere regels worden overtreden. Is dit het geval, dan kan de gemeente overwegen hiertegen actie te ondernemen.

Vragen

Voor meer informatie over de terrassen kunt u contact opnemen met de gemeente.