Standplaatsvergunning voor de weekmarkt

Wilt u een vaste plaats op de weekmarkt in Steenwijk of Vollenhove innemen, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Vaste standplaats

Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen, moet u een aanvraag voor een standplaats indienen. Meestal betekent dit dat u op de wachtlijst wordt geplaatst.

Dagplaats

Om voor een dagplaats in aanmerking te kunnen komen, moet u zich melden bij de marktmeester.

Standwerkersplaats

Voor de toewijzing van een standwerkersplaats moet u zich ook melden bij de marktmeester.

Wat u moet weten

De standplaatsvergunning is persoonsgebonden. U kunt dus niet de vergunning van iemand anders overnemen.

Markthandel valt onder de ambulante handel. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. 

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een standplaatsvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  • De wachttijd voor een vaste plaats varieert (per markt en per branche) van 1 tot 6 jaar.

  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Voor een standplaatsvergunning wordt staangeld in rekening gebracht. Het staangeld wordt jaarlijks aangepast.

Vragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een standplaats op de weekmarkt kunt u contact opnemen met de gemeente.