Grondprijzenbrief

Op deze pagina kunt u meer lezen over de gemeentelijke grondprijzen.

Jaarlijks worden de gemeentelijke grondprijzen geactualiseerd en door het college van B&W vastgesteld in de Grondprijzenbrief. 

U kunt de Grondprijzenbrief downloaden (pdf, 326 KB).