Standplaatsvergunning

Als u een standplaats wilt innemen voor bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen, vis of brood, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Ook kunt u een standplaatsvergunning aanvragen voor ideële doeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld politieke partijen of natuurorganisaties met een maatschappelijk doel.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een aanvraag voor een standplaats indienen.

Benodigde stukken

Voorzie uw aanvraag van de volgende bijlagen:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel

  • Foto's van voorkant, achterkant en zijkanten van het verkoopmiddel

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een document waaruit blijkt dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Het is niet mogelijk een kopie van uw rijbewijs in te sturen

  • Bewijs van verzekering tegen schade aan eigendommen

Voorwaarden voor koek en zopie

Een standplaatsvergunning voor koek en zopie wordt alleen afgegeven aan ijsverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland en horecabedrijven die aan het water gevestigd zijn.

Indienings- en behandelingstermijn

Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de beoogde datum waarop de standplaats wordt ingenomen, worden ingediend. Het college beslist binnen 8 weken nadat een aanvraag om een vergunning is ontvangen. Indien nodig kan het nemen van een besluit met 8 weken verlengd worden.

Geldigheidsduur

Standplaatsvergunningen worden afgegeven voor onbepaalde tijd of de termijn waarvoor ze worden aangevraagd.

Kosten

Voor een standplaatsvergunning worden leges en staangeld in rekening gebracht. De leges en het staangeld worden jaarlijks aangepast.

Wachtlijst

Soms is er een wachtlijst voor jaar- en seizoensstandplaatsen. U kunt zich op deze lijst laten plaatsen.

Bezwaar

Tegen het verlenen van een standplaatsvergunning kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk bezwaar indienen.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.