Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.

Hoe hoog is de tegemoetkoming

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente berekent de vergoeding op dezelfde manier als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Aanvragen

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521 of via de mail consulenten@steenwijkerland.nl Een consulent van de gemeente gaat dan met u in gesprek om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Sociaal Medische Indicatie.