Wethouder A.M. Harmsma (Bram) (VVD)

Wethouder Bram Harmsma

bram.harmsma@steenwijkerland.nl

3e locoburgemeester

Portefeuille

Opgave werk en economie
Opgave vitaal platteland

 • Gebiedsontwikkeling en ontsluiting Ossenzijl 
 • Ontsluiting Blokzijl 
 • Economie
 • Landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Toezicht en handhaving 
 • Omgevingsvisie
 • Sport
 • Steenwijkerdiep
 • Binnenstad Steenwijk/Vestingstad
   

Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Giethoorn
 • Kallenkote
 • Eesveen/De Bult/Eeserwold
 • Tuk
 • Steenwijk-Noord
 • Steenwijk-Centrum
 • Steenwijk-De Gagels

 

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Wadinko NV
 • Stichting Weerribben-Wieden
 • Economic Board Regio Zwolle
 • Stuurgroep Vitale Vakantieparken
   

Op persoonlijke titel:

 • NHL Stenden Hogeschool, docent Bestuurskunde (bezoldigd) 
 • Tafelronde 93 Steenwijk, secretaris (onbezoldigd)