Veel gestelde vragen (FAQ)

Ik ben mijn aanslag kwijt, kan ik een kopie opvragen?

Bent u uw belastingaanslag kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Via het digitale belastingloket kunt u uw aanslag bekijken. Lukt dit niet via het digitale belastingloket? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar belastingen@steenwijkerland.nl.

Ik wil uitstel van betaling aanvragen hoe moet dat?

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Via het digitale belastingloket kunt u uitstel van betaling aanvragen. Lukt dit niet via het digitale belastingloket? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar invordering@steenwijkerland.nl.

Ik wil een betalingsregeling aanvragen, hoe moet dat?

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Via het digitale belastingloket kunt een betalingsregeling aanvragen. Lukt dit niet via het digitale belastingloket? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar invordering@steenwijkerland.nl.

Er staat een min voor een bedrag op dit verminderingsbiljet. Wat betekent dit?

Een bedrag met een min ervoor betekent dat iets in vermindering is gebracht. Er staat bijvoorbeeld: - €10,-. Als er een min voor het bedrag staat hoeft u minder te betalen. Staat er bij het totaalbedrag ook een min voor het bedrag? Dan krijgt u geld van ons terug. We maken het geld over naar het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

Ik ben verhuisd. Waarom wordt er nog steeds geld afgeschreven?

De belasting wordt in maximaal 10 keer afgeschreven van uw bankrekening. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan hoeft u minder te betalen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het bedrag dat u na de vermindering nog moet betalen, wordt verdeeld over de maanden die u nog moet betalen.

Iemand is overleden. Waarom wordt er nog steeds geld afgeschreven?

Als er na een overlijden nog een bedrag betaald moet worden, dan worden de bedragen automatisch afgeschreven totdat alles is betaald. Dit gebeurt in maximaal 10 keer. Een machtiging is persoonsgebonden. We mogen daarom een automatische incasso na een overlijden niet op naam van iemand anders zetten. Zoals een partner of een medebewoner. Moet er nog iets betaald worden? Dan sturen we een brief hierover naar de erfgenamen.

Er woont er na een overlijden nog iemand in de woning. Moet deze persoon belastingbetalen?

Als er na een overlijden nog iemand in de woning woont. Dan ontvangt de oudste bewoner een nieuw aanslagbiljet. Wil deze persoon ook via automatische incasso betalen? Dan moet hij/zij hiervoor een machtiging afgeven. Dit moet ook als u met deze persoon een gezamenlijke bankrekening had.

Waar kan ik de WOZ-waarde van mijn woning vinden?

U kunt via het digitale belastingloket uw WOZ-waarde van uw woning bekijken. Dit kan ook via www.wozwaardeloket.nl.

Moet ik hondenbelasting betalen?

Nee, de hondenbelasting is met per 1 januari 2022 afgeschaft in de gemeente Steenwijkerland.