Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. De inhoud hebben we met elkaar bepaald.

Even terug naar 15 januari. Een dag die helemaal in het teken van sport stond. Voordat tijdens het Sportgala de sportprijzen werden uitgereikt, bogen ongeveer 70 aanwezigen zich over het concept sportakkoord. Staat alles erin? Missen we nog acties? Naar aanleiding van de antwoorden op die vragen hebben we het akkoord nog verder aangescherpt. We lichten er een paar punten uit:

  • We noemen het sportakkoord voortaan het Sport & Beweegakkoord. Het gaat tenslotte ook om het stimuleren van bewegen in het algemeen.
  • Van ‘fit ouder worden’ maken we een apart thema. Dat doet recht aan het belang van vitaal ouder worden. Zeker als we ook langer zelfstandig willen blijven wonen.
  • Bij het thema ‘inclusief sporten en bewegen’ gaan we ook aandacht besteden aan nieuwe Nederlanders.

Lees de nieuwe versie van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord (pdf, 576 KB).

De route naar het Sport & Beweegakkoord

Wat vinden we belangrijk? Het antwoord op die vraag heeft geleid tot ‘de voorzet’ (pdf, 1,6 MB). Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons Sport & Beweegakkoord. Daarover zijn we met (sport)verenigingen en organisaties in overleg gegaan. De opmerkingen, tips en suggesties die zijn gemaakt hebben we uitgewerkt in een 'wedstrijdplan' (pdf, 934 KB). Ook dat plan hebben we aan alle partijen voorgelegd. De reacties hebben we verwerkt in het wedstrijdplan dat in oktober 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In januari is het concept Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord gepresenteerd. Voor dit concept zijn de ideeën gebruikt die zijn ingebracht in bijeenkomsten over het Wedstrijdplan, de gesprekken die onze sportformateurs Marieke Postma en Andre Kasel hebben gevoerd en de opbrengst van een werksessie met een aantal sportaanbieders in december.