Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. De inhoud hebben we met elkaar bepaald.

Begin 2020 is het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord opgesteld, samen met (sport)organisaties en inwoners. In het Sportakkoord staan afspraken over wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van sport en bewegen. Belangrijkste doel is inwoners stimuleren tot (meer) bewegen. De acties zijn uitgewerkt in een aantal thema’s, waar een aanvoerder de kar trekt.

Lees het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord (pdf, 499 KB).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de buurtsportcoaches, de clubkadercoach of het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg. Dat kan via de mail: mariska.zwartsenburg@steenwijkerland.nl of telefonisch via het nummer 14 0521.

De route naar het Sport & Beweegakkoord

Wat vinden we belangrijk? Het antwoord op die vraag heeft geleid tot ‘de voorzet’ (pdf, 1,6 MB). Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons Sport & Beweegakkoord. Daarover zijn we met (sport)verenigingen en organisaties in overleg gegaan. De opmerkingen, tips en suggesties die zijn gemaakt hebben we uitgewerkt in een 'wedstrijdplan' (pdf, 934 KB). Ook dat plan hebben we aan alle partijen voorgelegd. De reacties hebben we verwerkt in het wedstrijdplan dat in oktober 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In januari is het concept Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord gepresenteerd. Voor dit concept zijn de ideeën gebruikt die zijn ingebracht in bijeenkomsten over het Wedstrijdplan, de gesprekken die onze sportformateurs Marieke Postma en Andre Kasel hebben gevoerd en de opbrengst van een werksessie met een aantal sportaanbieders in december. Dit heeft geleid tot het definitieve Sport & Beweegakkoord.