Subsidie voor elektrische deelfietsen

Bent u ondernemer in de vrijetijdseconomie in Steenwijkerland? Met deze subsidieregeling kunt u een subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische deelfietsen (e-bikes) en/of slimme sloten voor de deelfietsen. Met deze sloten sluit u aan op het digitale boekingsplatform Weerribben-Wieden, de Weerribben-Wieden app.

Er zijn verschillende pakketten beschikbaar:

 • Goud
  Aanschaf elektrische deelfietsen, inclusief 2 jaar onderhoud en slimme sloten (koppeling met de Weerribben-Wieden app) 
 • Zilver
  Aanschaf elektrische deelfietsen, inclusief 2 jaar koppeling met de Weerribben-Wieden app (met slimme sloten)
 • Brons
  Slimme sloten, inclusief 2 jaar koppeling met de Weerribben-Wieden app
 • Eigen samenstelling
  Slimme sloten, inclusief 2 jaar koppeling met de Weerribben-Wieden app. Beheer en onderhoud is voor rekening van de eigenaar. Vertrek- en inleverpunt van de e-bikes is de locatie van de verhuurder.

Bij de pakketten goud en zilver verzorgen medewerkers van de NoordWestGroep het beheer en onderhoud van de elektrische deelfietsen. Zo zijn er altijd genoeg fietsen op de deelstations (hubs) en worden reparaties snel uitgevoerd.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Voor deze regeling is in totaal € 150.000,- beschikbaar. 

U kunt een subsidie tussen de € 5.000,- en € 15.000,- krijgen voor de aanschaf van elektrische deelfietsen. Maar ook voor de slimme sloten voor de deelfietsen waarmee u gekoppeld bent met de Weerribben-Wieden app.

Maar let op: voor deze regeling geldt op = op. Aanvragen die als eerste worden ontvangen zullen we ook als eerste in behandeling nemen. 

Spelregels

Er zijn een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen. We zetten ze hieronder op een rijtje. 

 • U bent ondernemer in de vrijetijdseconomie in de gemeente Steenwijkerland. U bent bijvoorbeeld eigenaar van een restaurant, café of vakantiepark. 
 • De deelmobiliteit is vindbaar en boekbaar in de Weerribben-Wieden app en herkenbaar door de voorgeschreven huisstijlkenmerken van de Weerribben-Wieden. De deelmobiliteit wordt aangeboden bij uw eigen onderneming of bij een mobiliteitshub.
 • Voor deze regeling komen alleen vormen van micromobiliteit in aanmerking. Dat wil zeggen, alles kleiner dan een auto. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen of e-scooters. 
 • U kunt met deze regeling maximaal 10 stuks aan deelmobiliteit aanschaffen of tot een maximumwaarde van € 20.000. U maakt minimaal 3 jaar gebruik van deze regeling.
 • U kunt subsidie krijgen voor de aanschafkosten van de elektrische deelfietsen en voor de slimme sloten voor de deelfietsen waarmee u gekoppeld bent met de Weerribben-Wieden app. De subsidie wordt per onderneming eenmalig verleend.
 • Deze regeling gaat uit van een eigen bijdrage. Voor de aanschaf van de deelmobiliteit vergoeden we maximaal de helft van de gemaakte kosten. Voor de kosten van de koppeling met de Weerribben-Wieden app geldt dat we maximaal 75% van de gemaakte kosten vergoeden. De hoogte van het subsidiebedrag is tussen de € 5.000,- en € 15.000,-.
 • Heeft u een aanvraag gedaan en ontvangt u subsidie? Dan moet u binnen 3 maanden de elektrische deelfietsen en/of slimme sloten aangeschaft hebben. U kunt dit eenmalig met 6 maanden verlengen via een schriftelijk verzoek. 
 • De Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie stimuleren deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie om de deelmobiliteit in de Weerribben-Wieden te stimuleren.
  In de nadere regels vindt u een volledig overzicht van de spelregels.

Aanvragen

Via de onderstaande link kunt u het aanvraagformulier openen.

Subsidie voor de aanschaf van e-bikes aanvragen

Bijlagen bij uw aanvraag

 • Een begroting op basis van gespecificeerde offertes waaruit duidelijk blijkt welk pakket wordt aangeschaft
 • Een verklaring waaruit blijkt dat de vervoersmiddelen voldoen aan de huisstijlvereisten en ingezet worden via de Weerribben-Wieden app
 • Een verklaring van de aanvrager waarin de aanvrager ondubbelzinnig verklaart dat de onderneming in de afgelopen drie jaren geen steunbedragen heeft ontvangen, die tezamen met deze aanvraag, het steunmaximum van de de-minimisregeling van in totaal € 200.000,- overstijgt
 • Een bewijs dat de aanvrager ondernemer is uit de vrijetijdseconomie en is ingeschreven in het Handelsregister onder de in artikel 4 genoemde SBI codes

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.