Meldplicht Wmo-aanbieders

Aanbieders die vanuit de Wmo ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Om dit te borgen zijn aanbieders wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. Het doel is met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren.

Het Wmo-toezicht van GGD IJsselland vervult de rol van toezichthoudend ambtenaar voor de gemeente Steenwijkerland.

Een calamiteit of een geweldsincident melden

U moet een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening binnen 3 werkdagen melden bij GGD IJsselland. Dit kan online via het meldingsformulier van de GGD IJsselland of telefonisch via het nummer 038 - 428 19 66.

Op de website van GGD IJsselland vindt u meer informatie over de meldplicht.