Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit bedrag helpen we u bij het betalen van uw energierekeningen.

Heeft u de energietoeslag 2023 niet ontvangen, maar had u daar wel recht op?

U kunt nog een aanvraag doen. Dat kan online via onze website.

Heeft u er hulp bij nodig? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Wanneer komt u in aanmerking voor de energietoeslag

  • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Op www.steenwijkerland.nl/inkomensgrenzen kunt u controleren of uw inkomen hieronder valt.
  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning met eigen ingang en eigen keuken en toilet.
  • U heeft de energietoeslag 2023 nog niet ontvangen.

Let op: Bent u een zelfstandige? Dan worden sommige zaken niet als inkomen meegenomen. Neem contact met ons op voor meer informatie daarover.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag

  • U staat alleen met een postadres ingeschreven in onze gemeente.
  • U bent medebewoner en betaalt niet de energierekening.
  • U heeft een inkomen van meer dan 130% van de bijstandsnorm.
  • U bent jonger dan 27 jaar en krijgt studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering.
  • Bent u student? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming in de energiekosten via DUO. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. Deze kunt u nalezen op www.duo.nl.
  • U woont in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan

U kunt de energietoeslag 2023 online aanvragen via onze website: www.steenwijkerland.nl/energietoeslag. Dat kan tot en met 30 juni 2024.

Wilt u het formulier liever met de hand invullen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. We kunnen u dan een formulier per post toesturen.

Hoe hoog is de bijdrage

De energietoeslag 2023 is € 800,- per huishouden. Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor in financiële problemen? Of is de energietoeslag 2023 niet voldoende? Neem contact met ons op. We kijken dan samen hoe we u kunnen helpen.

Vragen

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar de informatiemedewerker Sociaal Domein via meedoen@steenwijkerland.nl.