Nieuwe stappen gezet in realisatie randweg Ossenzijl

In november 2023 heeft Plaatselijk Belang Ossenzijl zijn gewenste tracé voor een randweg aangeboden aan de gemeente Steenwijkerland. Het is nu tijd voor de volgende stap: het plan maken om te lobbyen voor de financiering. Wethouder Bram Harmsma: ‘De ruimtelijke contouren zijn bekend en ook afgestemd met de provincie op bestuurlijk niveau eind vorig jaar. De provincie houdt rekening met deze gewenste route bij de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone tussen de Rottige Meente en de Weerribben. Nu is het tijd voor de volgende stap: de financiering van het plan. We hebben hiervoor een lobbyplan nodig.’

Financiële haalbaarheid vergroten

De gemeente Steenwijkerland heeft 5 miljoen euro gereserveerd voor de randweg. Voor het aanleggen van de weg om het dorp is echter veel meer geld nodig. Daarom heeft het college besloten dat er een lobbyplan gemaakt wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang Ossenzijl. ‘We vinden het belangrijk om de urgentie samen met Plaatselijk Belang te agenderen. Aankomende periode benutten we om in gesprek te gaan met medeoverheden, om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor financiering.’, vertelt Harmsma verder. ‘Dit geldt overigens niet alleen voor de randweg voor Ossenzijl. Met de nieuwe stadsvisie voor Blokzijl werken we ook aan de randweg voor deze kern. We streven ernaar einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van de randwegen voor beide kernen.’