Twee locaties in Steenwijkerland voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Steenwijkerland gaat 2 locaties inrichten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Eén locatie, het Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk, is meteen beschikbaar. De tweede locatie, Huis ten Wolde in De Bult, kan vanaf eind april aan vluchtelingen onderdak bieden.

Burgemeester Rob Bats: ‘Het is schrijnend om te zien dat inwoners van Oekraïne vanwege het oorlogsgeweld huis en haard moeten achterlaten op zoek naar een veilig onderkomen. Die veilige haven willen we ook in Steenwijkerland bieden. Net zoals andere gemeenten dat doen. De solidariteit is groot. Kijk alleen al naar de vele particuliere initiatieven om hulp te bieden. Van het inzamelen van goederen tot mensen die zich aanmelden als vrijwilliger.’ De eerste groep vluchtelingen komt aanstaande maandag 28 maart bij het Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk aan. Wanneer de groep vluchtelingen naar Huis ten Wolde komt, is op dit moment nog niet bekend. De verdeling van de vluchtelingen over de verschillende gemeenten wordt regionaal geregeld door de Veiligheidsregio IJsselland waar ook Steenwijkerland onderdeel vanuit maakt. 

De afgelopen periode zijn in Steenwijkerland diverse locaties onder de loep genomen om te kijken of deze geschikt zouden zijn voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We richten ons met name op locaties waar vluchtelingen de mogelijkheid hebben om wat langer te verblijven. Daarom zijn we ontzettend blij met de goede afspraken die we zowel met het Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk als met Huis ten Wolde in De Bult hebben kunnen maken. Daar kunnen de vluchtelingen zich terugtrekken op hun kamer maar is er ook gelegenheid om elkaar op te zoeken. Ze krijgen er onderdak, eten en drinken. Daarnaast is er een vaste begeleider waar ze terecht kunnen met vragen. Deze twee locaties hebben we aan de Veiligheidsregio aangeboden.’ 

Opvang in Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk

Vanaf maandag 28 maart 2022 wordt een groep van zo’n 75 vluchtelingen in het Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk opgevangen. De verwachting is dat ze daar in ieder geval de komende maanden zullen verblijven. Deze vluchtelingen hebben de eerste dagen en soms weken doorgebracht in het Summercamp. Dat is de grote opvanglocatie die speciaal daarvoor was ingericht in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Voor de opvang van de vluchtelingen zijn alle hotelkamers gereserveerd. Het restaurantgedeelte blijft open voor publiek. 

Opvang in Huis ten Wolde in De Bult

In deze locatie is plaats voor zo’n 80 vluchtelingen. Zij kunnen daar vanaf eind april terecht. Of er meteen vanaf die datum van de locatie gebruik wordt gemaakt, is nog niet bekend. De coördinatie hiervan ligt bij de Veiligheidsregio. 

Hulp en ondersteuning

Naast het bieden van onderdak op de opvanglocaties wordt voor de vluchtelingen ook ondersteuning geregeld. Wethouder Trijn Jongman: ‘Voor nu is het vooral belangrijk dat we de juiste hulp bieden. Kijken naar wat de mensen nodig hebben, bijvoorbeeld aan zorg. We werken daarbij samen met allerlei maatschappelijke organisaties. Sociaal Werk De Kop, de Voedselbank, de Kringloopwinkel, de serviceclubs, hulpverleners, om er een paar te noemen. Het is echt ontzettend mooi om te zien dat iedereen – óók particuliere inwoners én ondernemers – zo klaar staan om te doen wat nodig is. Die positiviteit moeten we zien vast te houden met elkaar.’ 

De komende periode wordt verder gekeken naar opvangmogelijkheden voor een wat langere periode. Bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen die zo worden ingericht dat er privacy is en vluchtelingen de rust en ruimte krijgen die ze nodig hebben. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Deze tijdelijke opvang die we moeten organiseren vraagt om dit soort oplossingen. In onze regio zijn 2000 plekken nodig. Daar moeten we als Steenwijkerland een bijdrage aan leveren.’

Omwonenden van het Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk en Huis ten Wolde in De Bult krijgen een informatiebrief over de opvang van vluchtelingen. Overige informatie over opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/oekraine