Bezoekerscentrum nieuwe stijl: European Wetland Center Ossenzijl

In Ossenzijl wordt in nauwe samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer verbouwd tot een European Wetland Center. Een plek waar bezoekers informatie kunnen vinden over Weerribben-Wieden en over het gebied kunnen leren. Vanuit het European Wetland Center kan de omgeving verkend worden. Je kunt er parkeren, overstappen op andere vormen van (duurzaam) vervoer zoals de fiets en de kano. Waarschijnlijk komt er in de buurt van het bezoekerscentrum ook ruimte om te overnachten. Hiervoor nemen lokale recreatieondernemers initiatief.

Ossenzijl Bezoekerscentrum

Waarom

Het bezoekerscentrum dat nu in Ossenzijl staat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast willen we bezoekers van Weerribben-Wieden stimuleren om naar Ossenzijl te komen. Een nieuw bezoekerscentrum helpt hierbij. Je leert er bijvoorbeeld meer over het gebied en kunt het gebied verkennen met de kano. De ontwikkeling van het European Wetland Center draagt bij aan een evenwichtige economische ontwikkeling, een grotere leefbaarheid en een betere spreiding van toerisme over de regio.

Aanpak

We werken aan een aantrekkelijke attractie in Weerribben-Wieden die natuurbeleving, educatie en gastvrijheid op een aansprekende manier met elkaar verbindt. Hierdoor neemt het bezoek toe (+ 25%, van 76.000 in 2019 naar 95.000 in 2023/2024) en trekken we andere doelgroepen met meer interesse in cultuur en geschiedenis. Hiermee hopen we dat deze bezoekers uiteindelijk ook langer in de Weerribben-Wieden blijven. En dus ook meer besteden in het gebied.