Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

Aanvragen

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. U kunt uw aanvraag indienen via www.gratisvog.nl U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Lees de voorwaarden op www.gratisvog.nl/voorwaarden

Heeft u als bedrijf eHerkenning? Dan kunt u online een VOG aanvragen voor uw medewerkers via www.justis.nl Op deze website vindt u meer informatie hierover.

In andere gevallen kunt u een VOG aanvragen aan de balie van de gemeente. Maak een afspraak om een VOG aan te vragen.

U neemt mee:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever)
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde
  • Indien de aanvrager zelf niet komt: een schriftelijke machtiging
  • Geld: u betaalt de kosten met pin of contant

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Kosten

€ 41,35

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.