Subsidie voor initiatieven Vitaal Platteland

De subsidie is bedoeld voor mooie initiatieven die bijdragen aan de Opgaven Vitaal Platteland binnen de gemeente Steenwijkerland. Heeft u een idee dat bijdraagt aan het versterken van onze natuurlijke omgeving en een duurzaam perspectief biedt aan onze agrarische sector, dan willen wij dit graag stimuleren.

Wat zijn de spelregels

Initiatieven moeten aan een aantal criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze criteria zijn:  

  • Het initiatief moet aantoonbaar bijdragen aan de Opgaven Vitaal platteland (Het versterken van onze natuurlijke omgeving, waarbij de sociaaleconomische leefbaarheid op het platteland wordt behouden en waar mogelijk versterkt en een duurzaam perspectief voor de agrarische sector wordt geboden).
  • Het initiatief moet gericht zijn op het gebied, inwoners of ondernemers binnen de gemeente Steenwijkerland. 
  • Het initiatief is vernieuwend binnen de gemeente Steenwijkerland. 
  • Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie.  
  • Het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak vanuit de leefomgeving. 
  • Het initiatief is, inclusief de verstrekte subsidie, financieel haalbaar. 
  • Het initiatief moet binnen 12 maanden na dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd en afgerond zijn.   
  • De Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie Initiatieven Vitaal Platteland zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie om de initiatieven Vitaal Platteland te stimuleren (in de nadere regels vindt u een volledig overzicht van de spelregels).

Hoeveel geld is er beschikbaar

  • Er wordt maximaal € 10.000,- subsidie verleend. Per kalenderjaar is er in totaal € 100.000,- beschikbaar. 

Subsidie aanvragen 

Via onderstaande button kunt u het aanvraagformulier aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wat moet u na afloop doen  

Heeft u subsidie gekregen? Dan moet u na afloop een aantal dingen aanleveren. Wat u nog meer moet aanleveren, leest u in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en in artikel 11 van de Nadere regels subsidie Initiatieven Vitaal Platteland . Vergeet niet om dat binnen 8 weken te doen.

Vragen 

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met onze omgevingsadviseur Vitaal Platteland. 
Carolien Borg, telefoon 06 – 27 09 41 29 
E-mail: info@steenwijkerland.nl